Betalingsvoorwaarden

 

 

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 

  1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening

 

  1. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 

  1. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL36ABNA0507423887 ten name van Maatschap Goudeket te Leiderdorp. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

 

  1. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een herinneringsnota.

 

  1. De herinneringsnota stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 7 dagen aan ons te voldoen.

 

  1. Indien wij niet binnen 7 dagen na de datum van de herinneringsnota uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij u een aanmaning met extra kosten voor uw rekening.

 

  1. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

 

  1. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

 

 

Maatschap Goudeket

13-09-2022