Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Vergoedingen 2019 fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Volwassenen (18 jaar en ouder)

Volwassenen krijgen de eerste twintig behandelingen niet uit de basisverzekering vergoed (bij een chronische indicatie). De eerste twintig behandelingen zijn voor eigen rekening of u kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren.

Mogelijk hebt u meer dan twintig behandelingen nodig. Deze worden slechts in een beperkt aantal gevallen vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat dan om aandoeningen die op chronische lijst* staan.

Meer informatie op https://www.defysiotherapeut.com en/of op https://zorgvergoeding.com/page/82/vergoeding-en-uw-verzekering

* De chronische lijst is een bijlage van de Zorgverzekeringswet

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen krijgen altijd de eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Het kan zijn dat een kind meer dan 9 behandelingen nodig heeft. Dan is het volgende mogelijk:

  • Betreft het een aandoening uit de chronische lijst, dan gelden na de eerste 9 behandelingen de bepalingen uit de lijst. Ook deze behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.
  • Betreft het een andere aandoening, dan is het mogelijk dat nogmaals maximaal 9 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Indien er dan nog meer behandelingen noodzakelijk zijn worden deze in principe niet door de basisverzekering gedekt. Meer informatie op https://www.defysiotherapeut.com en/of https://zorgvergoeding.com/page/82/vergoeding-en-uw-verzekering

Maak een afspraak

Bel 071-5891345 of maak gebruik van het contactformulier