KNGF Klachtenregeling

Wat wilt u bereiken met uw klacht?

U kunt bij drie instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken.

Klachtencommissie KNGF

Wilt u vooral erkenning krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u, als de fysiotherapeut in een praktijk werkt, terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken – bijvoorbeeld een ziekenhuis -, geldt meestal de klachtenregeling van de instelling. U kunt dan direct bij de instelling zelf terecht.

Commissie van Toezicht KNGF

Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U wilt namelijk herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF.

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Weeg bij uw keuze af dat de procedures langer en formeler zijn naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het snelst. Bij de Commissie van Toezicht wordt het proces formeler terwijl het proces bij het Regionaal Tuchtcollege het meest formeel is en het langst duurt.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.defysiotherapeut.com/

Maak een afspraak

Bel 071-5891345 of maak gebruik van het contactformulier